လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Friday, 9 August 2013

အာဏာပုိင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ မေၾကညာလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္း

 အာဏာပိုင္ႏွင့္ သူတို႔မိသားစုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းမ်ားကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္က ေတာင္းသည့္အခါ မေပးလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္၈ရက္က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရး အက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒတြင္ ထုိသို႔ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာပုိင္တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈမည္ ့“လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တားျမစ္ေရးေကာ္မရွင္” ဆိုသည္မွာ လက္ရွိတြင္ မရွိေသးဘဲ၊ ယခုဥပေဒသစ္အရ အသစ္ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္မည့္ ထုိေကာ္မရွင္အတြက္ သမၼတ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တို႔က ငါးဦးစီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ ၁၅ ဦးအနက္ မည္သူက ဥကၠ႒၊ မည္သူက အတြင္းေရးမွဴး စသည့္ ရာထူးမ်ားကိုမူ သမၼတကသာ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္က အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေငြေၾကး၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေၾကျငာရန္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ေတာင္းခံလာပါက အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေၾကညာကာ ေကာ္မရွင္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ပါကလည္း ထုိေရာင္းခ်ေငြကို အခြန္ေဆာင္ ထားေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းတြင္သာမက ျပည္ပတြင္ပါ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေငြ၊ ပစၥည္းႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာမက တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အေသးစိတ္ ေကာ္မရွင္ထံ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အာဏာပိုင္ပုဂ္ၢိဳလ္က ေသဆံုးသြားခဲ့လွ်င္ပင္ က်န္ရစ္သူမိသားစုက အထက္ပါ စည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဥပေဒက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ ျပဌာန္းထားသည့္ အဆိုပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၇ တြင္ “လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ား” ဟုသာ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး မည္သည့္အဆင့္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္မွ စတင္၍ ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကျငာရမည္ကိုမူ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ မထားေပ။

“နည္းဥပေဒ ထြက္လာသည့္အခါ မည္သည့္ရာထူးအဆင့္ရွိသူဟူ၍ အေသးစိတ္ သိရမည္”ဟု သဃၤန္းကၽြန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေအာက္လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းညြန္႔က မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

ယခု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းၫြန္႔က “စင္ကာပူမွာ လုပ္တဲ့အ တုိင္းပဲ” ဟု ဆိုသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသစ္အရဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ျပည္သူကမဆို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္ မဟုတ္သူျဖစ္ေစ အဂတိလိုက္စားေနေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား ခိုင္မာစြာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္(သို႔) ယခုဥပေဒသစ္အရ ဖြဲ႕ထားသည့္ အ ဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု(သို႔) သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔သို႔တုိင္ၾကားလွ်င္ ေကာ္မရွင္က အဆင့္ဆင့္ စံုစမ္းေပးရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လိမ္လည္တိုင္တန္းလွ်င္မူ ယခုဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ယခုဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသးသည္။

လာဘ္ေပးသူ(သို႔) လာဘ္ယူသူသည္ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္သည္ကို ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆး၍ ေပၚေပါက္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရမည့္အျပင္ အဂတိလုိက္စား၍ ရထားသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားလည္း သိမ္းဆည္းခံ ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒ သစ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းသည့္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တုိက္ဆိုင္စြာပင္ အစိုးရကလည္း လာဘ္စားသျဖင့္ ၎တို႔အေရးယူထားသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ထုိစာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ၄၅၀ ဦးကို အဂတိလိုက္စားသျဖင့္ အေရးယူထားၿပီး ၎တို႔အနက္ ၃၆၂ ဦး ကို ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅၃ အရ အေရးယူးထားၿပီး ၆၉ ဦးကို ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားကာ ၁၈ ဦးကို အၿငိမ္းစားေပးလိုက္သည္ဟု ေတြ႕ရသည္။ တစ္ဦးကိုမူ ေထာင္ဒဏ္ပင္ အျပစ္ ေပးလိုက္သည္ဟု အစိုးရ ထုတ္ျပန္သည္။

အစိုးရက ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ဒု-သမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးစီးသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒု-သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ဇူလိုင္က ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ Transparency International အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလုိက္စားမႈ အေျခ အေနသည္ အဆင့္၁၇၂ တြင္ရွိေနရာ အဆိုးရြားဆံုး ငါးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

No comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕