လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Sunday, 8 September 2013

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၅)သန္း ကူညီေပးမည့္ ADB


ျပည္တြင္းရဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့လမ္းပိုုင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကို
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ ADBမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပုံေငြရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၅)သန္း အကူအညီေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ADBမွ သိရပါတယ္။
အဆုိပါ လမ္းပိုင္းဟာ ကီလုိမီတာ(၇၀) ရွည္လ်ားတာျဖစ္ၿပီး ADB အေနနဲ႔ အဲ့ဒီလမ္းပိုင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ ပုံစံေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ျပဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ ေတြမွာေတာ့ တည္ဆဲလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္တုိင္း တာျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ လမ္းမ်ားျပန္လည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခကုန္က် စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္းစတာေတြေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

No comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕