လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Sunday, 20 October 2013

ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း စတင္ႏိုင္မည္

ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း စတင္ႏိုင္မည္

ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ၀င္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ အႀကီးမားဆံုး ေလဆိပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Incheon Airport Consortium အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။...

အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔သည္ တည္ေဆာက္ေရး ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ႏို၀င္ဘာ လဆန္းေလာက္ဆိုရင္ အၿပီးသတ္ ညိႇႏႈိင္းမႈ ၿပီးဆံုးမွာပါ။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ၂၀၁၄ ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းမွာ စတင္ႏိုင္မွာပါ" ဟု ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Incheon Airport ကုမၸဏီႏွင့္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔ လက္ေတြ႔ညိႇႏိႈင္းမႈတြင္ တင္ဒါတင္သြင္းစဥ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြခ်က္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Incheon Airport ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တင္ဒါတင္သြင္းစဥ္က စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေပၚ အေျချပဳ၍ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းစဥ္ အေရးႀကီးသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ ကဲြလဲြေနပါက လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သစ္ ပံုစံငယ္ ဒီဇုိင္းအား ေတြ႔ရစဥ္
See More
ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း စတင္ႏိုင္မည္ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ 
စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ၀င္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ အႀကီးမားဆံုး ေလဆိပ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရမည့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Incheon Airport Consortium အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာနတို႔သည္ တည္ေဆာက္ေရး ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ 
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။ 
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ႏို၀င္ဘာ 
လဆန္းေလာက္ဆိုရင္ အၿပီးသတ္ ညိႇႏႈိင္းမႈ ၿပီးဆံုးမွာပါ။ တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းေတြကို ၂၀၁၄ ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းမွာ စတင္ႏိုင္မွာပါ" ဟု 
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ဦးတင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ 
Incheon Airport ကုမၸဏီႏွင့္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာနတို႔ လက္ေတြ႔ညိႇႏိႈင္းမႈတြင္ တင္ဒါတင္သြင္းစဥ္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြခ်က္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း 
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ 
Incheon Airport ကုမၸဏီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တင္ဒါတင္သြင္းစဥ္က 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေပၚ အေျချပဳ၍ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ 
အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းစဥ္ အေရးႀကီးသည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ ကဲြလဲြေနပါက လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
 ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ဦးတင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။         ဟံသာ၀တီ ေလဆိပ္သစ္ ပံုစံငယ္ ဒီဇုိင္းအား ေတြ႔ရစဥ္

No comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕