လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Friday, 11 October 2013

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တုိက္႐ုိက္ခန္႔ထားလုိဟုဆုိ

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ သမၼတက တုိက္႐ုိက္ခန္႔သည့္ စနစ္အစား
သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကသာ ခန္႔အပ္လုိသည္ဟု ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပပါတီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က အေျခခံဥပေဒသစ္
ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"သမၼတက တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ တုိက္႐ုိက္ခန္႔တာဟာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးမူ
နဲ႔ လုံး၀ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚညိဳညိဳသင္း ကေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ား၏ တုိင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ျဖစ္ေနျခင္း
သည္လည္း လူတစ္ဦးတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသကဲ့သုိ႔
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိမထင္ဟပ္ျခင္းေၾကာင့္
ေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

"တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပါတီေတြရဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ေတြျဖစ္
ေနေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သူ႔ဆႏၵကုိ လြန္ဆန္ႏုိင္ဖုိ႔ခက္ပါ တယ္"ဟု
ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သုေတသနအဖြဲ႕က မၾကာမီကထုတ္ျပန္ထားသာ စာတမ္းတြင္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဩဇာလႊမ္းမုိးေသာ အေနအထားတြင္
ရွိေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ပါ၀င္ခြင့္ရေသာ
တစ္ဦးတည္းေသာသူျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု
တုိင္းေဒသႀကီးကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကဆုိသည္။

"အဲဒီသက္ေရာက္မႈက ေတာ္ေတာ္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးမွာဆုိ လူမႈေရး၊
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဘက္မွာ အသုံးစရိတ္နည္းၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေဆာက္တဲ့ဘက္မွာ
ပဲ မ်ားေနတယ္" ဟု ဧရာ ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ငါးသုိင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ(ေရၾကည္-၂)မွ
ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ လွျမတ္ေသြးက ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္
ေသာ္လည္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ သမၼတက တုိက္႐ုိက္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္
သည္။

"အဲဒီလုိခန္႔အပ္တဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက ျပည္သူကုိ မ်က္ႏွာမူတာ နည္းသြားတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကုိတာ၀န္ခံရတာထက္ သမၼတကုိ တာ၀န္ခံရတာ မ်ားသြားတယ္"ဟု ရွမ္းျပည္နယ္၊
အင္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က သုံးသပ္သည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴ)မွ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကသာ တုိက္႐ုိက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ကိစၥကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပမည္ဟု ေျပာသည္။

"မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆုံးႏုိင္တဲ့ ပါတီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ဘဲ သမၼတက ခန္႔တဲ့သူက ျဖစ္ရင္ ျပည္သူ
ေတြ ေက်နပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဦးရဲထြန္းက ေျပာသည္။ 

No comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕