လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Wednesday, 29 October 2014

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႕ဲ(အထက္ျမန္မာျပည္)မွ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္

အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအျမန္ျပ႒ာန္းေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔ က်လာပါျပီ ။
ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေရးအတြက္ ၂၃ - ၁၀ - ၂၀၁၄ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ႔ပါသည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္အား ၂၉- ၁၀ - ၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ည ၁၂:၁၀ နာရီတြင္ ျပဳခြင့္မိန္႔ခ်ေပးလိုက္ပါျပီ ။
အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးေသာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္အားလုးံ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။...
အားလုးံက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ
အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအားလည္း အျမန္ဆုးံ ျပ႒ာန္း ေပးနိုင္ၾကပါေစ ။

"အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေအာင္ရမည္"
"အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး အားလုးံပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပး "
မန္း မ ဘ သ

No comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕