လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Wednesday, 28 August 2013

ကမၻာ႔ဘဏ္က ေဒၚလာ ၂၆၁ သန္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္ေခ်းမည္

ကမၻာ့ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ကို ရပ္ဆိုင္းထားရာမွ ေဒၚလာ ၂၆၁ သန္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္ေခ်း မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ေလးခုက ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၆၁ ဒသမ ၅၀ သန္း ေခ်းယူႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေခ်းယူမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၆၁ သန္းေက်ာ္ကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ၃၁ ဒသမ ၅၀ သန္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနက ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ အပူသုံး ဓာတ္အားေပးစက္ စီမံကိန္းအတြက္ သန္း ၁၄၀၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ သန္း ၆၀ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံ ခန႔္ခြဲေရး စီမံကိန္း အတြက္ သန္း၃၀ တို႔ အသီးသီး ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက “ဒီက႑ေတြက ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ အေရးႀကီးတယ္။ အစိုးရက ဒီေခ်းေငြေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္သုံးမွ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးရွိႏိုင္မယ္။ ဘယ္လို ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးမလဲဆိုတဲ့ေပၚ မႈတည္တယ္” ဟု သုံးသပ္ ေျပာၾကား သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရန္ ကာလ ႏွစ္ ၃၀ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြ ကာလ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏွင့္ ကတိေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ မလိုဘဲ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေခ်းေငြ၏ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ေပးေခ် ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အထိ စီမံကိန္းေပါင္း ၃၅ အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ျမန္မာ အစိုးရက အေၾကြးမ်ား ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ေက်ာ္ၾကာ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ ရက္တိုေခ်းေငြ အကူအညီျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ေပၚတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ျမန္မာ့ေၾကြးေဟာင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၄၅၀ ေက်ာ္ ကို ျမန္မာ အစိုးရက ျပန္လည္ ေပးေခ်ခဲ့သည္။ 

No comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕